வேலைவாய்ப்பு

மூன்றாம் நிலைக்கல்வி தொழிற்கல்வி ஆணைக்குழுவில் பதவி வெற்றிடங்கள்

நிறுவனம் :- மூன்றாம் நிலைக்கல்வி தொழிற்கல்வி ஆணைக்குழுவில் பதவி வெற்றிடங்கள்

பதவிகள் :-

  1. Director – Administration
  2. Director – Industrial Liaisons

விண்ணப்ப முடிவுத் திகதி :– 25.08.2020

மேலும் அனைத்து வேலைவாய்ப்பு தகவல்களை உடனுக்குடன் அறிந்து கொள்ள எமது பக்கங்களுடன் இணையுங்கள்.

Srilanka Job Facebook :- Liked

Srilanka Job Facebook Group :- Joined

Srilanka Job Viber Group :- Joined

Srilanka Job Whatsapp Group :- Joined

மற்றவர்களுக்கும் பகிர்ந்து கொள்ளுங்கள்.

Related posts

உயர் கல்வி தொழில்நுட்பம் மற்றும் புத்தாக்க அமைச்சில் பதவி வெற்றிடங்கள்

அம்மு

ஆபீசுல இப்படி எல்லாம் பேசுனிங்க அவ்வளவு தான்!

அம்மு

Nawaloka Construction Company (Pvt) Ltd தனியார் நிர்மாணத்துறை நிறுவனத்தில் பதவி வெற்றிடங்கள்

அம்மு