வேலைவாய்ப்பு

இலங்கை கல்வி அமைச்சியில் பதவி வெற்றிடம்

நிறுவனம் :- இலங்கை கல்வி அமைச்சியில் பதவி வெற்றிடம்

பதவிகள் :- Director / Chief Executive Officer at University college of Ratmalana, Anuradhapura & Jaffna

விண்ணப்ப முடிவுத் திகதி :– 22.09.2020

மேலும் அனைத்து வேலைவாய்ப்பு தகவல்களை உடனுக்குடன் அறிந்து கொள்ள எமது பக்கங்களுடன் இணையுங்கள்.

Srilanka Job Facebook :- Liked

Srilanka Job Facebook Group :- Joined

Srilanka Job Viber Group :- Joined

Srilanka Job Whatsapp Group :- Joined

மற்றவர்களுக்கும் பகிர்ந்து கொள்ளுங்கள்.

Related posts

இலங்கை தேசிய அபாயகர ஒளடதங்கள் கட்டுப்பாட்டுச் சபையில் பதவி வெற்றிடங்கள்

அம்மு

லங்கா சதொசவில் பதவி வெற்றிடங்கள்

அம்மு

இறப்பர் ஆராய்ச்சி நிறுவனத்தில் பதவி வெற்றிடம்

அம்மு