14.8 C
Manchester
3 July 2022
Image default
⁨காணி வீடு வாங்க விற்க வாடகைக்கு

காணி விற்பனைக்கு

பொற்பதி வீதியில் செருக்கப்புலம் ஒழுங்கையில் 3 பரப்புக்காணி விற்பனைக்கு.

பொற்பதி வீதியிலிருந்து 4வது காணி (காழி கோவிலுக்கு அண்மையில்) பரப்பு 5600000.00. கவுரமான சூழல்.

தொடர்புகளுக்கு :- 0776230569 / 0707531445

Related posts

கடை வாடகைக்கு உண்டு

SudarSeithy

காணி விற்பனைக்கு

SudarSeithy

காணி விற்பனைக்கு

SudarSeithy