வேலைவாய்ப்பு

இலங்கை வயம்ப பல்கலைக்கழகத்தில் பதவி வெற்றிடங்கள்

📌 நிறுவனம் :- இலங்கை வயம்ப பல்கலைக்கழகம்

📌 பதவிகள் :-

1.FACULTY OF AGRICULTURE AND PLANTATION MANAGEMENT,
2.FACULTY OF APPLIED SCIENCE
3.FACULTY OF BUSINESS STUDY & FINANCE
4.FACULTY OF TECHNOLOGY
5.FACULTY OF MEDICINE

போன்ற பீடங்களில் வெற்றிமாகவுள்ள பின்வரும் கல்வி சார் ஊழியர் பதவிகளுக்கும்,

  1. SENIOR PROFESSOR
  2. PROFESSOR
  3. SENIOR LECTURER GR.1
  4. SENIOR LECTURER GR2
  5. LECTURER (UNCONFIRMED)
  6. LECTURER (PROBATIONARY)

மேலும்,

  1. MEDICAL OFFICER
  2. PROJECT MANAGER
  3. MARSHAL

போன்ற கல்வி சாரா ஊழியர் பதவிகளுக்கும் விண்ணப்பங்கள் கோரப்பட்டுள்ளன.

📌 விண்ணப்ப முடிவுத் திகதி :– 28.09.2020

மேலும் அனைத்து வேலைவாய்ப்பு தகவல்களை உடனுக்குடன் அறிந்து கொள்ள எமது பக்கங்களுடன் இணையுங்கள்.

Srilanka Job Facebook :- Liked

Srilanka Job Facebook Group :- Joined

Srilanka Job Viber Group :- Joined

Srilanka Job Whatsapp Group :- Joined

மற்றவர்களுக்கும் பகிர்ந்து கொள்ளுங்கள்.

Related posts

முதலீடு 200 டாலர், வருமானம் 125 மில்லியன்.! சஷாங்-யின் வெற்றி ராகசியம் தெரியுமா?

அம்மு

லங்கா சதொசவில் பதவி வெற்றிடங்கள்

அம்மு

மூன்றாம் நிலைக்கல்வி தொழிற்கல்வி ஆணைக்குழுவில் பதவி வெற்றிடங்கள்

அம்மு