வேலைவாய்ப்பு

இலங்கை பேராதெனிய பல்கலைக்கழகத்தில் பதவி வெற்றிடங்கள்

📌 நிறுவனம் :- இலங்கை பேராதெனிய பல்கலைக்கழகம்

📌 பதவிகள் :-

  1. உள்ளக கணக்காய்வாளர்
  2. செயற்றிட்ட முகாமையாளர்
  3. கணக்காய்வு உதவியாளர்
  4. நீச்சல் தடாக மேற்பார்வையாளர்

📌 விண்ணப்ப முடிவுத் திகதி :– 05.10.2020

மேலும் அனைத்து வேலைவாய்ப்பு தகவல்களை உடனுக்குடன் அறிந்து கொள்ள எமது பக்கங்களுடன் இணையுங்கள்.

Srilanka Job Facebook :- Liked

Srilanka Job Facebook Group :- Joined

Srilanka Job Viber Group :- Joined

Srilanka Job Whatsapp Group :- Joined

மற்றவர்களுக்கும் பகிர்ந்து கொள்ளுங்கள்.

Related posts

இலங்கை உப்பு நிறுவனத்தில் பதவி வெற்றிடங்கள்

அம்மு

இலங்கை கல்வி அமைச்சில் பதவி வெற்றிடங்கள்

அம்மு

இன்டர்வியூல இத மட்டும் செஞ்சிங்கன்னா உங்களுக்கு வேலை நிச்சயம்!

அம்மு