வேலைவாய்ப்பு

இலங்கை மின்சார சபையில் பதவி வெற்றிடங்கள்

இலங்கை மின்சார சபையில் பதவி வெற்றிடங்கள்

பதவிகள் :-
Mechanical Engineer
Civil Engineer

விண்ணப்ப முடிவுத் திகதி :– 16.03.2021

மேலும் அனைத்து வேலைவாய்ப்பு தகவல்களை உடனுக்குடன் அறிந்து கொள்ள எமது பக்கங்களுடன் இணையுங்கள்.

Srilanka Job Facebook :- Liked

Srilanka Job Facebook Group :- Joined

Srilanka Job Viber Group :- Joined

Srilanka Job Whatsapp Group :- Joined

மற்றவர்களுக்கும் பகிர்ந்து கொள்ளுங்கள்.

Related posts

இலங்கை பாவனையாளர் அலுவலர்கள் அதிகார சபையில் பதவி வெற்றிடங்கள்

அம்மு

ஊழியர் நம்பிக்கை பொறுப்பு நிதியத்தில் பதவி வெற்றிடம்

அம்மு

இலங்கை சிவில் விமானப் போக்குவரத்து அதிகார சபையில் பதவி வெற்றிடங்கள்

அம்மு