வேலைவாய்ப்பு

இலங்கை விமானச் சேவையில் பதவி வெற்றிடம்

இலங்கை விமானச் சேவையில் பதவி வெற்றிடம்

பதவி :- Flight Safety Manager

முடிவுத்திகதி 06.02.2021

மேலும் அனைத்து வேலைவாய்ப்பு தகவல்களை உடனுக்குடன் அறிந்து கொள்ள எமது பக்கங்களுடன் இணையுங்கள்.

Srilanka Job Facebook :- Liked

Srilanka Job Facebook Group :- Joined

Srilanka Job Viber Group :- Joined

Srilanka Job Whatsapp Group :- Joined

மற்றவர்களுக்கும் பகிர்ந்து கொள்ளுங்கள்.

Related posts

இலங்கை களனிப் பல்கலைக்கழகத்தில் கல்விசாரா ஊழியர்கள் பதவி வெற்றிடங்கள்

அம்மு

இலங்கை தேசிய அபாயகர ஒளடதங்கள் கட்டுப்பாட்டுச் சபையில் பதவி வெற்றிடங்கள்

அம்மு

வீட்டில் இருந்தே லட்சங்களில் சம்பாதிக்க வேண்டுமா ? இதோ உங்களுக்காக வெப்சைட்டுகள்!

அம்மு