வேலைவாய்ப்பு

இலங்கை நகர அபிவிருத்தி அமைச்சில் பதவி வெற்றிடங்கள்

அரச பதவி வெற்றிடங்கள்!

இலங்கை நகர அபிவிருத்தி அமைச்சின் கீழ் இயங்கும், கூட்டாதன முகாமைத்துவ அதிகார சபையில் வெற்றிடமாகவுள்ள பின்வரும் பதவிகளுக்கு விண்ணப்பங்கள் கோரப்பட்டுள்ளன

விண்ணப்ப முடிவுத் திகதி :- 01.03.2021

மேலும் அனைத்து வேலைவாய்ப்பு தகவல்களை உடனுக்குடன் அறிந்து கொள்ள எமது பக்கங்களுடன் இணையுங்கள்.

Srilanka Job Facebook :- Liked

Srilanka Job Facebook Group :- Joined

Srilanka Job Viber Group :- Joined

Srilanka Job Whatsapp Group :- Joined

மற்றவர்களுக்கும் பகிர்ந்து கொள்ளுங்கள்.

Related posts

பேராதனைப் பல்கலைக்கழகத்தில் பதவி வெற்றிடங்கள்

அம்மு

இலங்கை தேசிய திரைப்படக் கூட்டுத்தாபனத்தில் பதவி வெற்றிடங்கள்

அம்மு

இலங்கை வீதி அபிவிருத்தி அதிகாரச்சபையில் பதவி வெற்றிடம்

அம்மு