வேலைவாய்ப்பு

University of Vocational Technology யில் பதவி வெற்றிடங்கள்

அரச பதவி வெற்றிடங்கள்

University of Vocational Technology யில் வெற்றிடமாகவுள்ள பின்வரும் பதவிகளுக்கு விண்ணப்பங்கள் கோரப்பட்டுள்ன.

விண்ணப்ப முடிவுத் திகதி :- 05.03.2021

மேலும் அனைத்து வேலைவாய்ப்பு தகவல்களை உடனுக்குடன் அறிந்து கொள்ள எமது பக்கங்களுடன் இணையுங்கள்.

Srilanka Job Facebook :- Liked

Srilanka Job Facebook Group :- Joined

Srilanka Job Viber Group :- Joined

Srilanka Job Whatsapp Group :- Joined

மற்றவர்களுக்கும் பகிர்ந்து கொள்ளுங்கள்.

Related posts

அமெரிக்கன் எம்பசியில் பதவி வெற்றிடங்கள்

அம்மு

இலங்கை – சதொசவில் பதவி வெற்றிடங்கள்

அம்மு

இலங்கை மகாவலி அதிகார சபையில் பதவி வெற்றிடம்

அம்மு