வேலைவாய்ப்பு

இலங்கை தேசிய சிறுவர் பாதுகாப்பு அதிகார சபையில் பதவி வெற்றிடங்கள்

அரச பதவி வெற்றிடங்கள்

இலங்கை தேசிய சிறுவர் பாதுகாப்பு அதிகார சபையில் வெற்றிடமாக காணப்படும் பின்வரும் பதவிகளுக்கு விண்ணப்பங்கள் கோரப்பட்டுள்ளன.

விண்ணப்ப முடிவுத் திகதி :- 12.04.2021

விண்ணப்ப படிவம்

மேலும் அனைத்து வேலைவாய்ப்பு தகவல்களை உடனுக்குடன் அறிந்து கொள்ள எமது பக்கங்களுடன் இணையுங்கள்.

Srilanka Job Facebook :- Liked

Srilanka Job Facebook Group :- Joined

Srilanka Job Viber Group :- Joined

Srilanka Job Whatsapp Group :- Joined

மற்றவர்களுக்கும் பகிர்ந்து கொள்ளுங்கள்.

Related posts

நீங்களும் இங்கிலீசுல பீட்டர் விடணுமா ? இந்த சேனல பாருங்க!!

அம்மு

தேசிய காப்புறுதி நம்பிக்கைப் பொறுப்பு நிதியத்தில் பதவி வெற்றிடங்கள்

அம்மு

பேராதனை பல்கலைக்கழகத்தில் பதவி வெற்றிடங்கள்

அம்மு