வீடு காணி விற்க வாங்க வாடகைக்கு

வீடு வாடகைக்கு

கோப்பாய் பிரதான வீதி அருகில் மூன்று அறைகள் கொண்ட வடக்கு வாசல் வீடு வாடகைக்கு உண்டு.

முற்பணம் : 1 லட்சம்
மாதவாடகை : 15 ஆயிரம் ரூபாய்

தொடர்புகளுக்கு :- 0772828175

VIBER GROUP :- Joined

Related posts

வீடு வாடகைக்கு

அம்மு

காணி விற்பனைக்கு

அம்மு

காணி விற்பனைக்கு

அம்மு