வீடு காணி விற்க வாங்க வாடகைக்கு

காணி விற்பனைக்கு

எழுதுமட்டுவாளில் கண்டி வீதி முகப்பாக ஏ 9 வீதியில் 19 ஏக்கர் காணி விற்பனைக்கு. காய்க்கும் தென்னை மரங்களுடன். ஒரு ஏக்கர் 26 இலட்சம்.

தொடர்புகளுக்கு :- 076 3614997 (Whatsapp number)

Related posts

கடை வாடகை தேவை

அம்மு

காணி விற்பனைக்கு

அம்மு

வீடு வாடகைக்கு தேவை

அம்மு