வீடு காணி விற்க வாங்க வாடகைக்கு

காணி விற்பனைக்கு

எழுதுமட்டுவாளில் கண்டி வீதி ஏ 9 வீதியில் இருந்து 100 மீற்றர் தூரத்தில் 20 பரப்பு காணி விற்பனைக்கு. ஒரு பரப்பு 6 இலட்சம்.

தொடர்புகளுக்கு :- 076 3614997 (Whatsapp number)

Related posts

வீடு விற்பனைக்கு

அம்மு

காணி விற்பனைக்கு

அம்மு

வீடு வாடகைக்கு

அம்மு