வீடு காணி விற்க வாங்க வாடகைக்கு

வீடு வாடகைக்கு

பாரதி வீதியில் வீடு வாடகைக்கு உண்டு.

ரூம் 3, கிச்சின் 1, கோல் 1, அட்ராச்பாத்ரூம் 1.

வாடகை 15000, அட்வான்ஸ் 2 லட்சம்.

தொடர்புகளுக்கு :- 0778438377

Related posts

காணி விற்பனைக்கு

அம்மு

வீடு விற்பனைக்கு

அம்மு

வீடு விற்பனைக்கு

அம்மு