வீடு காணி விற்க வாங்க வாடகைக்கு

காணி விற்பனைக்கு

யாழ்ப்பாணம் ரவுனில் இருந்து 700 மீற்றர் தூரம்.

1 1/2 பரப்பு. மொத்த விலை – 98 லட்சம்.

விலை பேசி தீர்மானிக்கலாம்.

தொடர்புகளுக்கு :- 0771048865

Related posts

வீடு விற்பனைக்கு

அம்மு

வீடு வாடகைக்கு

அம்மு

காணி விற்பனைக்கு

அம்மு